I Will Be Back Soon!

Its been a long time since I last write something here, but I will be back soon with new content and fresher ideas from my experience in the past few years. It has been an eventful journey in the past 3 years, most importantly we just had our first child amongst other things. My new…

Sedang Memikirkan Projek Baru

Saya sedang dalam perancangan menerbitkan satu projek baru berkaitan fotografi yang pernah saya lakukan sebelum ini, tetapi kali ini saya ingin mempertingkatkan kemahiran dan hala tuju yang lebih jitu. APakah projek itu? Buat masa sekarang biarlah ia menjadi rahsia, tetapi mungkin gambar di bawah boleh memberi sedikit gambaran.